Kredyt bez odsetek dla konsumenta?  Sprawdź czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.

Przykładowo prawomocnym wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, ustalił treść stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu gotówkowego z 23 stycznia 2018 r. w ten sposób, że kredyt konsumencki udzielony na podstawie powołanej umowy jest kredytem darmowym. Oznacza to, że kredytobiorca będzie musiał zwracać w ratach sam kapitał, bez odsetek.