Sądy wstrzymują spłatę rat kredytów złotowych opartych o WIBOR na czas procesu: kolejne zabezpieczenia roszczeń w sprawach o stwierdzenie nieważności umów kredytowych opartych o WIBOR.

KOLEJNE SUKCESY NASZEJ KANCELARII W SPRAWACH O WIBOR. ZŁOŻYLIŚMY W IMIENIU KLIENTÓW KOLEJNE POZWY O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY OPARTEJ O WIBOR. PO RAZ TRZECI NA NASZ WNIOSEK SĄD CAŁKOWICIE WSTRZYMAŁ PŁATNOŚĆ RAT KREDYTU ZŁOTOWEGO. DO CZASU ZAKOŃCZENIA SPRAWY, KLIENT NIE MUSI SPŁACAĆ KREDYTU, W TYM WYSOKICH ODSETEK OBLICZANYCH OD STAWKI...

Umowy kredytowe w złotówkach w Deutsche Banku mogą zawierać wady prawne, prowadzące do ich nieważności. Sądy potwierdzają wadliwość klauzul zamieszczonych w umowach kredytów Deutsche Banku.

Nie tylko umowy kredytów frankowych Deutsche Banku mogą być uznane za nieważne. Nieważnością mogą być dotknięte także kredyty złotówkowe Deutsche Banku. W ostatnich miesiącach oprocentowanie kredytów złotówkowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, w związku z czym złotówkowicze poszukują rozwiązań tego problemu i dostrzegają wadliwość stosowania stawki WIBOR w ich...