Sądy wstrzymują spłatę rat kredytów złotowych opartych o WIBOR na czas procesu: kolejne zabezpieczenia roszczeń w sprawach o stwierdzenie nieważności umów kredytowych opartych o WIBOR.

KOLEJNE SUKCESY NASZEJ KANCELARII W SPRAWACH O WIBOR. ZŁOŻYLIŚMY W IMIENIU KLIENTÓW KOLEJNE POZWY O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY OPARTEJ O WIBOR. PO RAZ TRZECI NA NASZ WNIOSEK SĄD CAŁKOWICIE WSTRZYMAŁ PŁATNOŚĆ RAT KREDYTU ZŁOTOWEGO. DO CZASU ZAKOŃCZENIA SPRAWY, KLIENT NIE MUSI SPŁACAĆ KREDYTU, W TYM WYSOKICH ODSETEK OBLICZANYCH OD STAWKI...