Sądy potwierdzają: konsument może spłacać kredyt bez odsetek, jeżeli umowa kredytu konsumenckiego zawiera błędy. Sankcja kredytu darmowego to kara dla banków za sporządzanie nieuczciwych umów kredytów i pożyczek.

Mimo, że ustawa o kredycie konsumenckim i sankcja kredytu darmowego istnieją w przepisach prawa już od jakiegoś czasu, wciąż niewielu kredytobiorców ma świadomość, że może skorzystać z jej dobrodziejstw. W celu sprawdzenia, czy zachodzą podstawy dla zastosowania sankcji kredytu darmowego lub dla zastosowania innych możliwości, najlepiej oddać umowę do analizy prawnej. Szansa na podważenie umowy, w tym zastosowanie sankcji kredytu darmowego, zależy w szczególności od treści danej umowy. Umowa kredytu lub pożyczki może zawierać różne błędy, pozwalające na jej podważenie w całości lub w części. Sankcja kredytu darmowego jest jednym z wielu rozwiązań przewidzianych prawem, jakie można zastosować w odniesieniu do błędnie skonstruowanej umowy kredytowej lub pożyczkowej. W niektórych przypadkach może dojść nawet do unieważnienia całej umowy. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie zapisów zawartych w umowie kredytu/pożyczki. Nasza Kancelaria, w celu ułatwienia dostępu do pomocy prawnej, oferuje bezpłatną wstępną analizę umowy kredytu lub pożyczki pod względem występowania wad prawnych. Wciąż niewielu konsumentów zdaje sobie sprawę z przysługujących im praw, co banki wykorzystują, konstruując konsekwentnie wadliwe umowy.