Jak działa mechanizm kursu walutowego a ryzyko dla frankowiczów?

wykres giełdowy

Ryzyko kursowe (walutowe) dotyczy możliwości wahania kursu jednej waluty w odniesieniu do innej. To ryzyko dotyczy nie tylko przedsiębiorstw działających na międzynarodowych rynkach, ale również osób, które zdecydowały się na wzięcie kredytu powiązanego z walutą obcą. Oprócz kursu walutowego duże znaczenie mają także stopy procentowe. W jaki sposób dokładnie działa cały mechanizm i jaki ma on wpływ na ryzyko dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach?

Ryzyko walutowe – co to jest?

Frank szwajcarski wydawał się jedną z najbardziej stabilnych walut, w którą zaopatrywało się wielu inwestorów w okresie kryzysu. Z drugiej strony kursy walut są nieprzewidywalne, a sytuacja na rynku jest w dużej mierze uzależniona od wartości dolara amerykańskiego. Jakie są powiązania między dolarem a frankiem? Jeśli pierwsza waluta drożeje, druga zaczyna tanieć. Z kolei jeśli dolar traci na wartości, przekłada się to na osłabienie euro, a w konsekwencji również złotego. Wszystkie dotychczasowe tąpnięcia na rynkach gospodarczych spowodowały wzrost wartości franka szwajcarskiego, czego skutki w ogromnym stopniu odczuli frankowicze. Wiele osób w tym czasie skorzystało z pomocy adwokata od prawa bankowego, w celu znalezienia wyjścia z tej trudnej sytuacji.

Główny problem z komunikacją ze strony banków dotyczył braku informacji na temat skutków potencjalnego pogorszenia sytuacji na rynkach, czyli wzrostu kursu franka. Kolejnym problemem dla osób, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu w tej walucie były spready, czyli różnice w kursie sprzedaży franków. Były one ustalane w sposób arbitralny i niejednokrotnie wynosiły nawet 10%. Banki nie informowały dostatecznie konsumentów o tym jakie mogą być konsekwencje zmiany kursu walutowego, czyli w jaki sposób zmieni się wysokość raty oraz wysokość zadłużenia. Co więcej ryzyko walutowe zostało w całości przeniesione na kredytobiorcę. Nie było też w żaden sposób ograniczone. Z tego względu, wraz ze wzrostem wartości franka szwajcarskiego, rata i saldo kredytu zwiększyły się w dużo większym stopniu niż kredytobiorca mógł zakładać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zmiana kursu walutowego a konsekwencje dla frankowiczów

Osoby, które do tej pory nie rozpoczęły działań prowadzących do uwolnienia się od zobowiązania, mogą skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się prawem bankowym. Obecnie sądy w większości przypadków wydają wyroki unieważniające kredyty waloryzowane do franka. Wynika to przede wszystkim z niedopełnienia obowiązku informowania konsumenta o ryzyku zmiany kursu walutowego oraz jego konsekwencjach. Ponadto w umowach bardzo często znajdowały się tzw. klauzule abuzywne, które miały w pewien sposób tuszować te informacje.

https://www.traditionrolex.com/15

Należy wspomnieć także o tym, że Szwajcaria do tej pory słynęła z ujemnych stóp procentowych. Nie miały one zatem wpływu na wysokość comiesięcznych rat płaconych przez kredytobiorców. Stopy procentowe zostały jednak podniesione. Ich wzrost skutkował wzrostem oprocentowania kredytów zaciągniętych we frankach. W konsekwencji tego, wartość comiesięcznych rat płaconych przez kredytobiorców również wzrosła. Sytuacji frankowiczów nie poprawia inflacja w Polsce.

Na ten moment szacuje się, że szanse na spadek kursu franka są niewielkie. Na obniżenie jego wartości nie wpłynął nawet kryzys spowodowany pandemią czy wojna w Ukrainie. Przeciwnie, takie wydarzenie doprowadziły do umocnienia waluty. Choć drobne korekty czy spadki są jak najbardziej możliwe, powrót do kursu z początku lat dwutysięcznych wydaje się być mało prawdopodobny.