Prawnik bankowy doprowadza do zawieszenia egzekucji komorniczej, prowadzonej w oparciu o pożyczkę złotówkową

Nasi prawnicy od prawa bankowego mogą pochwalić się kolejnym sukcesem – w sprawie dotyczącej pożyczki złotowej udzielonej przez bank, w której znajdują się odniesienia do stawki WIBOR, sąd na nasz wniosek wstrzymał egzekucję komorniczą z uwagi na błędy umowie pożyczki. Pożyczka była udzielona przez Bank Pekao S.A.  W umowie pożyczki złotówkowej,  zawarte są klauzule abuzywne, w tym dotyczące stawki WIBOR. Nasza Klientka boryka się z niezasadnie naliczanymi przez Bank odsetkami od wielu lat. Bank wypowiedział umowę, na skutek czego komornik na wniosek banku prowadził egzekucję przeciwko naszej Klientce. Dopiero po przeanalizowaniu umowy przez adwokatów od prawa bankowego z naszej Kancelarii, udało się znaleźć w umowie pożyczki złotówkowej błędy, które mogą doprowadzić do uznania nieważności umowy. Dzięki naszym prawnikom od prawa bankowego, nasza Klientka ma szansę uwolnić od bezpodstawnych roszczeń Banku i wieloletniej egzekucji. Sąd, wstrzymując egzekucję, już na początkowym etapie sprawy uznał, że podniesione przez nas argumenty związane z nieważnością umowy są prawdopodobne.

Umowy pożyczek i kredytów złotówkowych, w tym opartych o stawkę WIBOR, mogą zawierać różne wady prawne. Obecnie kredyty i pożyczki złotówkowe są bardzo wysoko oprocentowane, w wyniku wzrostu stawki WIBOR, wielu osobom trudno jest sprostać spłacie rat kredytu. Dlatego kredytobiorcy i pożyczkobiorcy, posiadający kredyty i pożyczki złotówkowe, w tym oparte o WIBOR, powinni przyjrzeć się swoim umowom, przesyłając je do prawnika bankowego w celu przeprowadzenia analizy prawnej. Nasza Kancelaria prowadzona jest przez prawników od spraw bankowych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w walce z nieuczciwymi umowami kredytów i pożyczek, złotówkowych i frankowych.

Oferujemy darmową wstępną analizę dokumentów. Analiza obejmuje w szczególności dokładne prześwietlenie kredytu i pożyczki pod względem nieuczciwych zapisów. Nasi prawnicy bankowi, z sukcesami prowadzą sprawy z zakresu prawa bankowego i finansowego nie tylko przeciwko bankom, ale też przeciwko firmom pożyczkowym. Nasze doświadczenie pokazuje, że kredytobiorcy i pożyczkobiorcy są często narażeni na różnego rodzaju koszty kredytów i pożyczek, które są poukrywane w umowach. Umowy kredytów i pożyczek złotówkowych zawierają także klauzule abuzywne, tj. nieuczciwe. Wady w umowach, wykryte przez prawnika bankowego, mogą doprowadzić do zmniejszenia zobowiązania, a w niektórych przypadkach nawet do anulowania całej umowy.

Doświadczenie pokazuje, że banki często zwierają wady w umowach kredytów złotówkowych (w tym opartych o WIBOR). Niektóre zapisy w umowach powodują wyższe koszty kredytu, albo też wplatają do umów tzw. klauzule niedozwolone. Braki i wady w umowach kredytów i pożyczek złotowych, mogą również prowadzić do pozbawienia banku prawa do odsetek. Kredytobiorca w niektórych przypadkach może spłacać kredyt bez odsetek. Przesłanie umowy kredytu lub pożyczki do naszego prawnika od spraw bankowych, w celu przeprowadzenia darmowej analizy umowy, może skutkować znacznym zmniejszeniem zobowiązania względem banku lub firmy pożyczkowej.

Po przesłaniu do nas dokumentów, w ciągu kilku dni bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i wskażemy, co można zrobić z Twoją umową kredytową lub pożyczkową. Dla przeprowadzenia bezpłatnej, wstępnej analizy umowy kredytu lub pożyczki pod względem występowania w niej błędów pozwalających na odzyskanie pieniędzy od banku, należy przesłać skan lub zdjęcia umowy na maila naszej Kancelarii: kancelaria@adwokat-kurek.pl