Jak przyspieszyć odzyskanie zadłużenia?

zadłużenie

Odzyskiwanie zadłużenia to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi przedsiębiorca. Tymczasem prawidłowe zarządzanie finansami jest absolutnie kluczowe, jeśli chcemy cieszyć się stabilnym rozwojem firmy. Zatory płatnicze mogą poważnie wpłynąć na płynność finansową, ograniczając możliwości inwestycyjne oraz codzienne funkcjonowanie biznesu. W związku z tym, coraz więcej organizacji szuka skutecznych metod, które przyspieszą proces odzyskiwania należności. Specjalistą, który pomoże nam w takim przypadku jest prawnik od zadłużeń.

Jak odzyskać długi?

Windykacja długów to działania prawne i procesowe mające na celu zmotywowanie dłużnika do uregulowania zobowiązań. Nie należy mylić jej z egzekucją komorniczą, która jest ostatecznością. Proces windykacyjny powinien zostać rozpoczęty od razu, gdy zaobserwujemy problemy z płatnością.  Szybka reakcja zwiększa szansę na odzyskanie pełnej kwoty bez konieczności przechodzenia na drogę sądową. W firmach bardzo dobrze sprawdzają się systemy monitoringu płatności i automatycznych przypomnień. Takie sposoby w dużym stopniu skracają czas oczekiwania na wpłaty. Poza tym, w każdej firmie powinny obowiązywać jasne procedury związane z działaniami windykacyjnymi. Najlepiej ustalić konkretny, niezmienny czas, przeznaczony tylko na te kwestie.

Jednym ze sposobów na szybsze odzyskanie długów jest skorzystanie z pomocy kancelarii. Prawnik od zadłużeń dysponuje specjalistyczną wiedzą na temat przepisów prawnych dotyczących windykacji. Dzięki temu może skutecznie radzić sobie z trudnymi przypadkami, gdzie wymagane jest zastosowanie skomplikowanych procedur prawnych. Jego doświadczenie pozwala na precyzyjne przygotowanie dokumentacji, jak również na skuteczne przedstawienie sprawy przed sądem.

W sytuacji, gdy negocjacje polubowne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, kancelaria prawna może zainicjować postępowanie sądowe. Prawnicy pomogą przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i reprezentować wierzyciela przed sądem. Po uzyskaniu wyroku oraz tytułu egzekucyjnego mogą również nadzorować postępowanie komornicze, zapewniając, że wszystkie procedury są prawidłowo przestrzegane.

W jaki sposób można jeszcze przyspieszyć proces windykacji?

Kolejnym sposobem na przyspieszenie procesu odzyskania zadłużenia jest skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej. Ma ona szerokie uprawnienia, co oznacza, że może zarówno wysyłać wezwanie do zapłaty, wpisać osobę na listę w w Krajowym Rejestrze Dłużników, a nawet skierować sprawę na drogę sądową. Firma windykacyjna może też wykupić zobowiązania dłużnika na giełdzie długów. Dzięki temu wierzyciel w krótkim czasie jest w stanie odzyskać większość swoich pieniędzy. Po wykupieniu długów, negocjacje z dłużnikiem są prowadzone przez windykatora.

Jeśli mamy do czynienia z tzw. młodym długiem, zazwyczaj dobrze sprawdza się windykacja polubowna. Polega ona na monitorowaniu długu np. za pomocą maili, telefonów lub osobistych wizyt. O ile od powstania zaległości nie minęło zbyt wiele czasu, postępując w ten sposób, jest duża szansa na szybkie odzyskanie pieniędzy. Negocjacje w imieniu wierzyciela może prowadzić zarówno prawnik od zadłużeń, jak i firma windykacyjna

Jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie skutku, trzeba skierować sprawę do sądu. Aby szybciej odzyskać należności, najlepiej wystąpić o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Takie postępowanie różni się od cywilnego, bowiem sprawa jest rozpoznawana przez sąd na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału powoda i pozwanego. Jeśli zostaną spełnione wymagane przez prawo warunki i sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, sąd wyda nakaz zapłaty.