O kancelarii

Adwokat Sławomir Kurek

Wieloletnie doświadczenie w pracy prawnika zdobywałem w najbardziej uznanych kancelariach adwokackich w Warszawie. Przekładając to doświadczenie na sprawy prowadzone już w mojej własnej Kancelarii, zmierzam do tego, aby nikt nie wyszedł ode mnie bez pomocy. Pracę w warszawskich kancelariach adwokackich rozpocząłem już w czasie studiów prawniczych. Miałem szczęście współpracować z wybitnymi prawnikami, którzy po mistrzowsku nauczyli mnie nie tylko zawodu, ale też niezatracenia przy tym ludzkiego podejścia do klientów. To przekazuję teraz młodszym prawnikom, których mam pod swoją opieką.

Od 2016 r. pomagam w szczególności osobom borykającym się z tzw. kredytami frankowymi. Dążę do uwolnienia kredytobiorców od niekończących się zobowiązań. Skala, na jaką kredytobiorcy zostali pokrzywdzeni wymaga reakcji i niesienia tym pokrzywdzonym osobom pomocy prawnej. Prowadzę sprawy zarówno z powództwa kredytobiorcy, jak też w obronie kredytobiorców przed pozwami banków. Prowadzę również sprawy dotyczące kredytów frankowych zaciągniętych na cele związane z działalnością gospodarczą.

W CZYM SIĘ ​SPECJALIZUJĘ:

Radca prawny

Małgorzata Wilczek

Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dotychczas współpracowała z lubelskimi i warszawskimi kancelariami, prowadząc jednocześnie własną praktykę. Posiada bogate doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami, głównie w odniesieniu do umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, a także w szeroko rozumianych sprawach konsumentów uwikłanych w produkty finansowe o wysokim stopniu ryzyka.

Z sukcesami reprezentuje poszkodowanych przez instytucje finansowe konsumentów, w szczególności przez banki oferujące toksyczne produkty, w tym kredyty waloryzowane kursem CHF, a także obligatariuszy GetBack S.A., posiadaczy certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne, posiadaczy umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat. Doświadczenie procesowe zdobyła także w walce z bankowym tytułem egzekucyjnym i nakazami zapłaty wydawanymi na rzecz banku, postępowaniu przeciwegzekucyjnym oraz m.in. w sprawach odszkodowawczych i spadkowych. Dodatkowo prowadzi działalność dydaktyczną oraz wspierającą organizacje pożytku publicznego.